bahtiyarız

Posted by on Apr 1, 2015 in genel, haberler | No Comments

20140811_190612Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde yüksek lisans yapan Ceren Özcan’in bitirme tezi. Tez hocası Doç. Dr. Süreyya Karacabey.