cetin_sarikartal1980 yılında Ankara Üniversitesi D.T.C.F İngiliz Dili ve Edebiyatı BölÜmÜ’nden mezun oldu. YÜksek lisans derecesini 1995 yılında, Hacettepe Üniversitesi’nde, Sanat Tarihi alanında, “OrtaÇağ İslam DÜnyasında HÜkÜmdar İmgesi”; başlıklı Çalışmasıyla, doktora derecesini ise 1999 yılında, Bilkent Üniversitesi’nde, Sanat Kuramı alanında, “Encounter, Mimesis, Play: Theatricality in Spatial Arts”; başlıklı teziyle aldı. 1996-1998 arasında Tiyatro Oyunevi bÜnyesinde dramaturg olarak Çalıştı. 1998-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, GÜzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakÜltesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2001–2003 yılları arasında BahÇeşehir Üniversitesi, İletişim FakÜltesi’nde öğretim Üyesi olarak Çalıştı. 2003-2005 yılları arasında BahÇeşehir Üniversitesi bÜnyesine Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı BölÜmÜ Başkanlığını yaptı. Ayrıca 2004–2005 yılları arasında BahÇeşehir Üniversitesi, İleri Oyunculuk YÜksek Lisans Programı KoordinatörlÜğÜnÜ yÜrÜttÜ. 2006 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi bÜnyesinde Film ve Drama YÜksek Lisans Programı KoordinatörÜ ve İletişim Tasarımı BölÜmÜ Başkanı olarak Çalışmaktadır. The Center for Performance Research (Aberystwyth, Galler, İngiltere) Üyesidir. Performans Araştırmaları, Görsel Araştırmalar ve Film Araştırmaları alanlarında araştırmalar yapmakta, oyunculuk kuramı, dramaturji, öykÜ anlatımı, görsel-mekansal sanatların deneyimlenmesi, sanat ve performans, tiyatrallik ve melodram konularıyla özel olarak ilgilenmektedir. 1994 yılından bu yana, ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmakta, 1996 yılından bu yana da tiyatro yapmaktadır.

SANAT ÜRETİMİ:

Yazarlık:
III. RiÇırd Faciası, tiyatro oyunu, W. Shakespeare’in oyunundan hareketle yeniden yazım, Ayşe Selen ve Şehsuvar Aktaş ile birlikte, İstanbul (2006).
TartÜf Bey, tiyatro oyunu, Molierè’in Tartuffe oyunundan hareketle yeniden yazım, Ayşe Selen ve Şehsuvar Aktaş ile birlikte, İstanbul (2007).

Çevirmenlik:
Molier, Tartuffe, (Şehsuvar Aktaş ve Ayşe Selen’le birlikte), İstanbul, Mitos Boyut Yayınları, (2008).

Yönetmenlik:
Yalancının Resmi, tiyatro oyunu, Memet Baydur, Kocaeli BÜyÜkşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmit, (2006).
III. RiÇırd Faciası, tiyatro oyunu, Tiyatrotem, İstanbul, (2006).
TartÜf Bey, tiyatro oyunu, Tiyatrotem, İstanbul, (2007).
Hakiki Gala, tiyatro oyunu, Ayşe Bayramoğlu, Tiyatrotem, İstanbul, (2009).

Dramaturgi:
Adam Adamdır, tiyatro oyunu, B. Brecht, Tiyatro Oyunevi, İstanbul, (1996).
HizmetÇiler, tiyatro oyunu, J. Genet, Tiyatro Oyunevi, İstanbul, (1997).
Antigone, tiyatro oyunu, Sophocles, Tiyatro Oyunevi, İstanbul, (1998).
Hikaye-i Don Kişot, tiyatro oyunu, Cervantes’ten uyarlama (Mahir GÜnşiray ile birlikte), Tiyatro Oyunevi, İstanbul, (1998).
Pixelstreet, multimedya enstalasyonu, Andreas Treske, “Sanat ve Bilim,”; Sanart, IV. Uluslararası Sempozyum, Ankara, (1999).
Alem Buysa Kral ÜbÜ, tiyatro oyunu, A. Jarry’den uyarlama ve dramaturgi, Tiyatrotem, İstanbul, (2004).
III. RiÇırd Faciası, tiyatro oyunu, Tiyatrotem, İstanbul (2006).
TartÜf Bey, tiyatro oyunu, Tiyatrotem, İstanbul (2007).
Don Kişot’un Gölgesinde: Nasıl Anlatsak Şunu? (Der Schatten von Don Quijote: Wie Erzaehlt Man Das?), tiyatro oyunu, Tiyatrotem, Berlin, Viyana, İstanbul (Winterakademie 3 Uluslararası GenÇlik ve Çocuk Akademisi kapsamında) (2008).
Hakiki Gala, tiyatro oyunu, Ayşe Bayramoğlu, (Ayşe Selen ve Şehsuvar Aktaş ile birlikte) Tiyatrotem, İstanbul (2009).

Performans:
Burada Bulunmam Yetmez Mi?, grup sergisi, “Kehanet”;, Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi, Ankara, (1996).
DÜnyada Mekan Ahirette İman, Zekiye Sarıkartal’ın enstalasyonu Üzerine, “Sanat ve Çevre”;, Sanart, III. Uluslararası Sempozyum, Ankara (1997).

Oyunculuk:
Yedi Kocalı HÜrmÜz, sinema filmi, yön. Ezel Akay (2009) (GÜnter Paşa).

Oyuncu koÇluğu:
Yedi Kocalı HÜrmÜz, sinema filmi, yön. Ezel Akay (2009).

 

Ödüller ve davetli katılımlar:

VIII. Lions Tiyatro ödÜlleri 2007-2008, En YenilikÇi Tiyatro, Tiyatrotem; TartÜf Bey
12. Bursa Uluslararası Çocuk ve GenÇlik Tiyatroları Festivali, 16-21 Ekim 2007, III. RiÇırd Faciası
Oyun yazımı atölyesi yÜrÜtÜcÜlÜğÜ, 12. Bursa Uluslararası Çocuk ve GenÇlik Tiyatroları Festivali,
16-21 Ekim 2007, Çetin Sarıkartal “Klasikleri GenÇleştirmek: Bir Yeniden-Yazım Atölyesi”;
Bonn Bienali, 14-22 Haziran 2008, III. RiÇırd Faciası
7th Ishara Puppet Theatre Festival, New Delhi, India, 27 January-4 February 2009; Don Kişot’un
Gölgesinde: Nasıl Anlatsak Şunu?
4. International Eskişehir Theatre Festival for Youth and Children, 10-15 February 2009; Don
Kişot’un Gölgesinde: Nasıl Anlatsak Şunu?

 

YAYINLAR:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Sarıkartal, Ç., “Departing from Oneself: Cases of Pre-rational Mimesis before a Spatial Artwork,”; Performance Research, 6:1, 29-36 (2001). (Arts and Humanities Citation Index)

Sarıkartal, Ç., “Voice of Contraction: Melodrama, Star System, and a Turkish Female Star’s Excessive Response to the Patriarchal Order,”; Performance Research, 8:1, 100-111 (2003). (Arts and Humanities Citation Index)

Sarıkartal, Ç. “Counter Point,”; Book Review, Performance Research, 7:3, 129-134 (2002). (Arts and Humanities Citation Index)

Sarıkartal, Ç. “Contingency and Theatricality in Performance,”; Book Review, Performance Research, 8:1, 135-140 (2003). (Arts and Humanities Citation Index)

Uluslararası kitaplarda bölümler:

Sarıkartal, Ç., “Shock, mirada y mimesis: la possibilidad de un enfoque performativo sobre la visualidad,”; Estudios visuales: la epistemologia de la visualidad en la era de la globalizacion Ed. José Luis Brea, Madrid: Akal, 105-114 (2005).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri:

Sarıkartal, Ç., “Socio-Political Dimensions of the Restrictions on Representation,”; Art and Taboos: Proceedings of the II. International Symposium, Ed. J. Erzen, Ankara: Sanart, 287-296 (1995).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Sarıkartal, Ç., “Shock, Gaze and Mimesis: Possibility of A Performative Approach to Visuality,”; First International Visual Studies Conference, Madrid, 15-16 Şubat 2004.

Sarıkartal, Ç., “Following the evidence of what is seen: the problem of context,”; II. International Media Studies Conference, “Globalization, Americanization and Contemporary Popular Culture,”; 20-22 Mayıs 2004.

Sarıkartal, Ç., “From tragedy to the grotesque: telling stories using classical dramatic texts,”; International Conference “Storytelling in Contemporary Theatre,”; Krakov, Polonya, 15-17 Kasım 2007.

Sarıkartal, Ç. “Two plays written by Europeans in Turkish language at the Imperial Academy of Oriental Languages in Vienna during the age of Haydn”;, “Ottoman Empire and European Theatre – From the Beginnings to 1800. – Part II. Joseph Haydn (1732 – 1809) & Friends – From Sultan Mahmut I to Sultan Mahmut II,”; Uluslararası Sempozyum, Viyana 24-25 Nisan 2009, İstanbul 4-5 Haziran 2009.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Sarıkartal, Ç., “Bazı Orta Çağ İslam Yapıtlarında ‘öteki’ Mekânların Oluşumu,”; Toplum ve Bilim, 64-65, 141-157 (1994).

Sarıkartal, Ç., “Kasılan Beden, Kısılan Ses: Melodram, Star Sistemi ve HÜlya KoÇyiğit’in Ataerkil DÜzene ‘Haddini Aşan’ Cevabı,”; Toplum ve Bilim, 94, 70-85 (2002).

Sarıkartal, Ç., Aktaş, Ş., Selen, A. (2009) “Perdenin Arkasındaki Kim? Karagöz Oynatma Korkusu ve İsteksizliği Üzerine Bir Deneme,”; Toplumsal Tarih, 181, 86-91 (Ocak 2009).

Ulusal kitaplarda bölÜmler:

Sarıkartal, Çetin. “Klasik Dramatik Metinleri BugÜn Buradan Anlatmak,”; TÜrk Tiyatrosu GÜnleri Sevda Şener’e Meslekte 50. Yıl Armağanı, Ankara: Ankara Üniversitesi (yayın aşamasında)

Sarıkartal, Ç., “Sahne: Yaşamın ölÜme Bulaştığı Mekan,”; Göstergebilim Tartışmaları, Der. E. Onat, S. özgencigil Yıldırım, İstanbul: Multilingual, 252-60 (2001).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Sarıkartal, Ç., “Hayali Vatanımıza SÜrgÜn Gitmek,”; TÜrk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler IV, Der. D. Bayrakdar, İstanbul: Bağlam, 291-293 (2004).

Sarıkartal, Ç., “YeşilÇam’dan Yazmak: Orhan Aksoy Filmleri ve Kerime Nadir Romanları,”; TÜrk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler V, İstanbul: Bağlam 115-126 (2006).

Sarıkartal, Ç., “Kim Seyreder, Kim Bilir: Gölge Oyunu Filminde Seyir-Anlatı İlişkisi,”; TÜrk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler VI, İstanbul: Bağlam, 149-156 (2007).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Sarıkartal, Ç., “Melodramlarda Kadın Star Oyuncu Sistemi ve HÜlya KoÇyiğit Oyunculuğu Üzerine Notlar,”; TÜrk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı – III, 2001, İstanbul.

Sarıkartal, Ç., “Kapanış Değerlendirmesi”;, TÜrk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı VII, 11-13 Mayıs 2006, İstanbul.

Sarıkartal, Ç., “Kapanış Değerlendirmesi”;, TÜrk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, VIII, 16-18 Mayıs 2007, İstanbul.

Sarıkartal, Ç. ve Soysal L., “Kapanış Değerlendirmesi”;, TÜrk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı IX, 2-4 Mayıs 2008, İstanbul.

Sarıkartal, Ç., “Klasik Dramatik Metinleri BugÜn Buradan Anlatmak,”; TÜrk Tiyatrosu GÜnleri Sevda Şener’e Meslekte 50. Yıl Armağanı, 6-8 Kasım 2008, Ankara.

Sarıkartal, Ç., “Hayal ve Hikaye: Neredesin Firuze ve Babam ve Oğlum Filmlerinde İmgelemin RolÜ” / “Imagination and Narration: Role of Visualization in the Films Where’s Firuze and My Father and My Son,” TÜrk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı X, 9 Mayıs 2009, İstanbul.

Sarıkartal, Ç., “Tiyatro Eğitiminde Dramaturjiyi Temel Alan Bir Yöntem önerisi,”; Tiyatro Eğitiminin DÜnÜ, BugÜnÜ ve Yarını, 28-29 Mayıs 2009, İstanbul.

Seminer:

Çetin Sarıkartal, Ezel Akay, “Doğunun eskisi, Batının yenisi: Nerede bunun hikayesi?,” Yeninin Seyri, Seyrin Yenisi – Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi seminer dizisi 7, İstanbul Modern, 18 Nisan 2009, İstanbul.

Diğer yayınlar:

Sarıkartal, Ç. “What is Collective in Collections?”; (On Jannis Kounellis’ Work), IV. International Istanbul Biennial, Bulletin, 1 (1995).

Sarıkartal, Ç. “To Look Inside/Outside from Outside/Inside,”; Interview with Hale Tenger, IV. International Istanbul Biennial, Bulletin, 2, (1995).

Sarıkartal, Ç., “Çağdaş Sanatın Mekana Yerleşimine Nasıl Yaklaşmalı?”;, Sanat ve Çevre: ÜÇÜncÜ Dönem Sempozyum Etkinlikleri Hazırlık Toplantıları, Ed. Z. AktÜre, Ankara: Sanart, 85-87 (1997).

Sarıkartal, Ç. “Hale Tenger, ‘Kalp Ağrısı’, Çetin Sarıkartal, ‘Vicdan Azabı’,’’ Resmi GörÜş, 3, 56-65 (2000).

Sarıkartal, Çetin, Aktaş, Şehsuvar, Selen, Ayşe (2009) “Perdenin Arkasındaki Kim? Karagöz Oynatma Korkusu ve İsteksizliği Üzerine Bir Deneme,”; Toplumsal Tarih, 181 (Ocak 2009): 86-91.

Bilimsel Çeviriler:

Moretti, Franco. “Korkunun Diyalektiği” (Dialectic of Fear), Birikim, 29 (EylÜl), 59-71 (1991).

Pratt, Andy C. “Eleştirel Realizm ve Toplumbilimsel Araştırmalarda Pratik Anlamları” (Critical Realism: The Practical Implications for Social Scientific Research), Toplum ve Bilim, 64-65 (GÜz/Kış), 112-128 (1994).

Padişahın Portresi: Tesavir-i Âl-i Osman (Portrait of the Sultan), (J. Alguadiş, S. Bağcı, S. Bulutsuz, Z. Rona, N. Yavuz ile birlikte), İstanbul, TÜrkiye İş Bankası KÜltÜr Yayınları, (2000).