tiyatrotem kitapları

Posted by on Apr 3, 2015 in genel, haberler | No Comments

Tiyatrotem Oyunları I , II ve III Mitos Boyut Yayınları’ndan çıktı.
Birinci kitabın önsözünde şöyle deniyor: tiyatrotem doğum gününü (18 Ekim 2011) başlangıç tarihi kabul edip Aralık 2008 sonuna kadar sahnelediği oyunları iki gruba ayırarak yayınlamaya karar verdi. Grup başlıklarını ise I-Gösterim Metinlerinden Hareketle ve II- Klasik Dramatik Metinlerden Hareketle olarak saptadı. Bu kararın arkasında, yapılan performansı belgelemek; ‘meraklası’nın bu metinleri izlemesine ve gözünde canlandırmasına yardımcı olmak, oynamayı dileyenlere bir hareket noktası oluşturmak ve oyun metni olarak kullanabilmelerini sağlamak gibi nedenler yatıyor.” Kitapta oyunlardan fotograflar da yer alıyor.

Tiyatrotem Oyunları II ise bir düşünceden bir sahne metnine yolculuk alt başlığıyla Hakiki Gala adlı oyunun metinini, prova günlüklerini ve çalışma notlarını içeriyor. Bu kitabın önsözünde şu satırlara yer verilmiş: “Bu kitapta önce, ilk adıyla Gala, son adıyla Hakiki Gala’nın kâğıt üzerinde ilk oluşmaya başladığı günden itibaren tutulan notlara günlük  biçiminde yer verilmiştir; bu, sahne üzerinde doğaçlamalara ve gösteri metnine giden yolun hangi aşamalardan geçtiğinin ortaya konabilmesi bakımından yapılmıştır, çünkü gerçekte de çalışma yöntemi gün ve gün alınan çalışma notlarına dayanıyordu. Bu günlük Ayşe Selen ve Şehsuvar Aktaş tarafından ayrı ayrı tutulan notları içermektedir. Günlüklere, oyunlar arası etkileşimin nasıl seyrettiği konusunda bir fikir vermesi bakımından t i y a t r o t e m’in o zaman diliminde nerede, hangi oyunları oynadığı da dahil edilmiştir.” Oyun hakkında çıkan eleştiriler de kitabın sonunda kendine yer bulmuş.

ucuncu_imaj

Üçüncü Kitap olan Tiyatrotem Oyunları III’ün önsözünde kitabın içeriği için  “2010-2014 zaman diliminde çalıştığımız ve her ikisi de klasik dramatik metinlerden hareketle oluşturulmuş iki oyunu kapsıyor.” denmekte. Kitap Gündüz Niyetine ve Sezonun Kabusu adlı oyunların dramaturgi/prova notlarından ve sahne metinlerinden oluşuyor. Ayrıca Sezonun Kabusu oyununa kaynaklık eden Strindberg’in Matmazel Julie’sinin Ayşe Selen tarafından gerçekleştirilen yeni bir çevirisi de yer alıyor kitapta.


1454661_790655374316929_458829554110483787_n